www.Windows.tut.lt
Thursday, 2019-06-20, 11:28 AM
Svetaines Menu
Šaukykla
200
Musų apklausa
Kokius procesorius naudojate ?
Viso atsakymų 9
Statistika

Viso online: 1
Svečiai: 1
Vartotojai: 0
Prisijungimas

Windows XP instaliavimas per BIOS iš betkokios operacinės sistemos

Dėmesio !!!
Prieš kompiuterio perinstaliavimą būtinai reikia padaryti jūsų kompiuterio mazgų aprašą (report) su Everest Home Edition programa, nes po instaliavimo gali neveikti pvz. internetas, ir nebus aišku kokio draiverio ieškoti. Įvedame į paiešką "everest download", lieka parsisiųsti ir instaliuoti. Jei sarašo neturite ar padaryti nepavyksta dėl techninių kliūčių, tada po Windows instaliavimo Jums padės programa Speccy (nustato įrenginius be draiverių) ar draiverių paieška pagal modelį. Paskui padarome reikalingų duomenų kopijas (copy paste) į flash raktą ar DVD, nereikia pamiršti išsaugoti slaptažodžius. Tai galima padaryti Backup programų pagalbą, paprastai užsirašyti ar pažiūrėti Mozilla Firefox naršyklėje (atidarome Firefox - Tools - Options - Security - Saved Passwords - Show Passwords - padidiname langą), spaudžiame Alt+PrintScreen (mygtukas Prt Sc), toliau atidarome programą Paint, dabar reikia paspausti Ctrl+V ir išsaugoti .jpg formate. Toliau būtina patikrinti kietojo disko būseną. Jei diske yra blogų sektorių, tai per disko formatavimo operaciją kompiuteris gali sustoti.
Puikiam kompiuterio darbui Windows XP instaliavimą reikia atlikti per BIOS su pilnu formatavimu.

Kad kompiuterio paleidimas eitu iš CD ROM (kompaktas su Windows XP jau turi būti įdėtas) reikia pakeisti BIOS nustatymus. BIOS nustatymai firmos Amibios. Toliau mes parodysime, kaip pakeisti firmos Award (tokią BIOS sistemą turi dauguma stacionarių PC) BIOS nustatymus ir perinstaliuoti Windows XP per BIOS.
BIOS nustatymai nepriklauso nuo instaliuojamos OS.

BIOS nustatymai firmos Award

Spaudžiame Del (žiūrėti kompiuterio instrukciją), greitai pamatysime Award BIOS valdymo langą.

BIOS reguliavimas
Judant rodyklėmis pažymime eilutę
Advanced BIOS Features
BIOS reguliavimas
ir Enter.
Atidarytame lange pažymime eilutę First Boot Device
keletą kartų paspaudus Page Up ar Page Down ir Enter.
BIOS reguliavimas
Dėmesio - eilutėje Second Boot Device turi būti HDD.
Atidarytame lange rodyklėmis pažymime eilutę CD ROM ir Enter
BIOS reguliavimas
Atidarytame lange spaudžiame Esc
BIOS reguliavimas
ir vėl matome pagrindinį BIOS langą.
BIOS reguliavimas
Rodyklėlių pagalbą pažymime Save and Exit Setup ir Enter arba spaudžiame F10.

Ekrane pasirodo klausimas - Ar tikrai mes norime išsaugoti pakeitimus - Save To CMOS and EXIT(Y/N)?, įrašome Y ir spaudžiame klaviatūroje Enter.
Dėmesio - po operacijos "Windows instaliavimas" reikia gražinti BIOS nustatymo First Boot Device eilutės reikšmę iš CDROM į HDD - taip pagreitinsime Windows XP įkrovimą.

Windows XP instaliavimas Windows 7 instaliavimas

Prasideda Windows XP paleidimas - kada pasirodo užrašas Press any key to boot from CD spaudžiame betkokį klavišą (any key).
Svarbu - įkraunant kompą reikia spausti betkokį klavišą (any key) tik pirmą kartą, paskui nieko nedarome, įkrovimas vyksta pats.
Toliau pasirodo Windows Setup, apačioje Setup is loading files (Windows Setup). Paskui matome langą, kur prašoma pasirinkti iš trijų variantų:
To set up Windows XP now, press ENTER;
To repair a Windows XP installation using Recovery Console, press R;
To quit Setup without installing Windows.

Spaudžiame Enter, pasirodo licenzija (galima ir paskaityti) ir F8.

Windows XP instaliavimas - disko dalinimas - disko formatavimas

Pasirodo langas (1 pav.), parodantis esamas particijas (ar particija C). Galima markerio pagalbą iškart pasirinkti particiją C (ji pažymėta) ir tęsti Windows XP instaliavimą - spausti Enter, parinkti formatavimo būdą (7 pav.), toliau Enter - F ir einame prie Windows XP configuravimas, bet galima ir padalinti diską į skirsnius (diegiant Windows XP būtina padalinti kietąjį diską į skirsnius C ir D. Antras skirsnis D reikalingas svarbių duomenų išsaugojimui: kompiuterio tvarkyklės, sistemos atvaizdas, programų paleidimo .exe ir vartotojų failai. Tai padės gedimo atveju atstatyti Windows failus ir, kas svarbiausia, neprarasti svarbių asmeninių duomenų), naudojant sekančius mygtukų variantus (1 pav.): išrinkti - To set up Windows XP; sukurti skirsnį - To create a partition; ištrinti skirsnį - To delete the selected. Jei jūs turite tik С skirsnį (particiją), o reikia padalinti diską į du skirsnius С ir D - pažymime markeriu skirsnį С ir spaudžiame klavišą (D) su pavadinimu ties To delete the selected, press D - ištrinti skirsnį,

Disko formatavimas
1 pav.
atsidaro langas, spaudžiame Enter
Disko formatavimas
2 pav.
matome sekantį langą, spaudžiame L
Disko formatavimas
3 pav.
matome langą, kuriame jau nėra skirsnių, spaudžiame klavišą (C)
su pavadinimu ties - To create a partition, press C - sukurti skirsnį,
Disko formatavimas
4 pav.
atsidaro langas, kuriame įrašome apie pusę MB kiekį (C diskas) ir patvirtiname Enter,
Disko formatavimas
5 pav.
matome langą, kuriame nuleidžiame markerį žemyn vieną eilutę, markeris turi būti ant likusios
atminties kiekio ir tokiu pat būdu sukuriame antrą skirsnį D, spaudžiame mygtuką C ir Enter.
Disko formatavimas
6 pav.
Po visų dalinimų parenkame skirsnį C ir spaudžiame Enter. Atsidaro langas, kuriame markerio pagalbą nurodome formatavimo būdą (disko skirsnio formatavimas pilnai panaikins prieš tai buvusios Windows versijos ir kitų programų failus):
Format the partition using the NTFS file system , (diskams virš 50 GB), spaudžiame Enter ir F.
Disko formatavimas
7 pav.
Nepamirškite - visi duomenys bus sunaikinti.
Prasideda formatavimas - ekrane matome Setup is formatting.

Windows XP konfiguravimas - po formatavimo prasidės Windows failų kopijavimas iš CD/DVD - apie 15-20 min. Paskui kompiuteris persikraus ir instaliavimas vyks jau gražioje grafinėje aplinkoje. Pasirodys langas Regional and Language Options, kur galėsime parinkti regioną ir kalbą, spaudžiame Details.., Add, pasirinkus kalbą OK ir Next, toliau pasirodys langas Personalize Your Software, kur įvedame savo vardą ir organizacijos pavadinimą (Home), Next, jei atsidarys langas Your Product Key, įvedame Windows XP raktą, Next, po to matysime langą Computer Name and Administrator Password, kur įvedame kompiuterio vardą ir, jei reikia, administratoriaus slaptažodį (papildomas saugumas - nebūtina), vėl Next, toliau pasirodys sekantis langas Date and Time Settings, kur nustatome regiono laiką (Time Zone), Next, kitame lange Networking Settings parenkame Typical settings, Next, atsidaro langas Workgroup or Computer Domain, kur į langelį su aktyvuotu No įrašome WORKGROUP, vėl Next, po 20-30 minučių konfiguracijos proceso kompiuteris pats persikraus.

Galutiniai nustatymai - kai kompiuteris įkraus Windows, pasirodys Display Settings dialogo langas, spaudžiame OK, toliau matome kitą langą Monitor Settings, vėl OK, sekančiame lange Welcome to Microsoft Windows, apačioje dešinėje spaudžiame žalią mygtuką Next, kitame Help protect your PC lange, pažymime Help protect my PC by turning on Automatic Updates now ir vėl žalią Next, toliau parenkame prisijungimą prie interneto No, this computer will connect directly to the internet (pagal nutylėjimą) ir Next. Pasirodo registracijos langas (pasirenkame registruotis MS iškart arba ne dabar), galima spausti Skip (Praleisti) arba Next, dabar matome langą Who will use this computer? su lentele, kur įvedame vardą Your name, vėl Next ir paskutiniame lange Thank you spaudžiame Finish.

Windows XP instaliavimas per BIOS - Windows XP neranda kietojo disko

Nauji kompiuteriai su SATA jungtimi (Windows 7, Vista) - ASUS, IBM, HP
Windows XP instaliavimas per BIOS (Windows 7, Vista pakeičiame į Windows XP):

 • Būdas 1. BIOS parametrų pakeitimas
  Reikia pakeisti BIOS programos nustatymus - SATA išjungimas - jei yra tokia galimybė (jei nėra - būdai 2 ir 3)
  ***** Pavyzdys ASUS *****
  PC įkrovimo metu spaudžiame F2 - atsidaro BIOS langas pav.1 - rodyklės pagalbą pažymime Advanced pav.2 ir Enter - matome pažymėtą IDE configuration pav.2 ir Enter - matome pažymėtą SATA Operation Mode pav.3 ir Enter - rodyklėle pažymime Compatible pav.4 ir Enter - toliau F10 - Y - OK - kompiuteris persikrauna be SATA - spaudžiame betkokį klavišą kai atsiranda užrašas Press any key to boot from CD ir instaliuojame Windows XP;

BIOS reguliavimas Asus
pav.1
BIOS reguliavimas Asus
pav.2
BIOS reguliavimas Asus
pav.3
BIOS reguliavimas Asus
pav.4

 • Būdas 2. Floppy disc su SATA drivers
  Naudoti išorinę laikmeną - Floppy disc su SATA drivers for Windows XP - žiūrėti kompiuterio gamintojo puslapį - jei turime tvarkyklių, tai prieš Windows XP instaliavimą įdedame diskelį į floppy įrenginį ir kai instaliacijos pradžioje atsiranda ekrano apačioje užrašas F6 - install driver components, spaudžiame F6, toliau pagal instrukciją instaliuojame SATA tvarkykles ir tęsiame Windows XP instaliacija;
 • Būdas 3. SATA draiveris ir SATA integravimas su nLite
  Windows XP su SP2 ir SATA integravimas su nLite (HP, Asus - negalima atjungti SATA).
  1. Surandame ir instaliuojame nLite (turi būti instaliuotas .NET Frameworks 2.0) - įrašome į Google paiešką nLite download;
  2. Surandame SATA draiverį - reikia sužinoti mūsų IDE ATA/ATAPI controllers pavadinimą: išskleidžiame dešiniu pėlės mygtukų MyComputer - Manage - Device Manager - IDE ATA/ATAPI controllers, pvz. Intel(R) 82801 HEM/HBM SATA ANCHI Controller download ir vėl į paiešką (failas turi būti .ini ar .inf, o ne .exe). Jei pas Jūs notebook'as su Intel plokšte - patikrinti - (Asus, HP) - jums tiks Intel(R) 82801 HEM/HBM SATA ANCHI kontrolerio Multi SATA draiveris - parsisiųsti;
  3. Įdedam Windows XP diską į CDROM, paleidžiame nLite, žiūrėti pavyzdį en ar ru, parenkame Kalbą, next, nurodome kelią iki Windows XP failų CDROM'e, OK, nurodome kelią - sukuriame tuščią katalogą, į kur kopijuosime Windows failus, nukopijuojame Windows XP failus į šitą katalogą, next, next, Task Selection lange parenkame Drivers, toliau Import, surandame SATA draiverį ( turi būti jau išskleistas, jei buvo archyvas ir pažymėti reikia visus ), start - yes, finish. (SATA INTEGRUOTAS);
  4. Vėl paleidžiame nLite, einame next, next iki lango, kur anksčiau parinkome Drivers, bet dabar spaudžiame Create Image ISO, paskui sukurti .ISO image ir išsaugoti;
  5. Paleidžiame Nero programa, įrašome .ISO failą į CD ar DVD Backup - Burn Image to disc.

Windows XP, 7 instaliavimas iš USB (nėra CD/DVD ROM)

Viso proceso, Windows XP, 7 instaliavimas iš USB, esmė - yra flash rakto paruošimas.
Lengviausias būdas tai atlikti - programa Novicorp_WinToFlash (čia esančia programos versija veikia gerai):

 • - įdedam Windows diską į CD/DVD ROM ir flash raktą į USB, toliau uždarome Windows paleidimo ir flash langus;
 • - paskui reikia parsisiųsti, išsaugoti ir išarchyvuoti programos Novicorp_WinToFlash katalogą;
 • - išarchyvuotame kataloge du kartus spaudžiame WinToFlash.exe, patvirtiname licenziją (tik pirmą kartą);
 • - matome Welcome langą, spaudžiame Advanced mode, parenkame ties Task užduotį (jei norime kopijuoti į flash Windows XP, tai parenkame Transfer Windows XP/2003 setup to USB drive, jei Windows 7, tai parenkame Transfer Windows Vista/2008/7 setup to USB drive ir spadžiame Run), atsidaro Basic parameters langas, kur pirmoje eilutėje (Windows source path) nurodome kelią iki Windows failų CD/DVD ROM'e (pav. DVD-RAM Drive(E:)), o antroje eilutėje (USB Drive) iki flash rakto (pav. Drive(F:)), spaudžiame Run;
 • - patvirtiname Windows licenziją (pažymime akutę I accepted) ir spaudžiame Continue, prasideda Windows failų siuntimas į USB flash, matome langą Transferring Windows Setup to USB drive, pasibaigus procesui (Finished), spaudžiame OK, uždarome pagrindinį langą. Viskas.
Dabar galime panaudoti flash raktą procesui - Windows instaliavimas iš USB:
 • įdedam raktą į veikianti kompiuterį, jį perkrauname, spaudžiame mygtuką Esc (jis naudojamas popup menu atidarymui for Asus, kitų PC gali būti kitas), atsidaro popup langas, kur pasirenkame rodyklėle USB ir Enter, arba, jei kaip atidaryti popup menu nežinome, įeiname į BIOS (F2 ar Del), kaip parodyta paprastame instaliavime (žiūrėti Amibios BIOS nustatymus) pakeičiame 1st Boot Device iš CD/DVD ROM į Removable Device, paskui reikia grįžti atgal, spaudžiame Esc, į langą Boot Settings, pažymime Hard Disc Drives, toliau Enter, Enter, parenkame USB Drive ir vėl Enter, dabar spaudžiame klaviatūroje F10 ir OK, prasideda paleidimas;
 • matome lentelę, kur rodyklėle pažymime Boot from USB ar pan. ir Enter, toliau pasirodo langas, parodantis tik USB flash'o particiją, spaudžiame Esc, dabar jau turite matyti visas particijas, toliau Windows instaliavimas be disko yra toks pat. Tik persikrovimo metu (kada mes du kartus nieko nedarome 2 ir 3 kartas) kompiuteris jau turi parodyti pasirinkimą: Windows XP Professional ar Windows XP. Reikia rodyklėlę nusileisti vieną eilutę į apačią ir parinkti Windows XP. Tik tada diegimas bus tęsiamas, kitaip išmes klaidą apie hal.dll failą. Jei parinkti pirmą kartą nespėjote ir matote klaidą, persikraunate kompiuterį ir kartojate dar kartą. Parinkti reikės du kartus, paskui baigus instaliavimą ištraukiame flash raktą ir toliau kompiuteris jau turi pasileisti pats. Čia parodytas flash rakto panaudojimo variantas, kai BIOS yra Amibios, o kompiuteris Asus F3SC, Z53S su Windows XP, kitaip Windows XP, 7 instaliavimas iš USB turi būti analogiškas.

SATA įjungimas (Asus Z53, F3SC) po proceso "Windows XP instaliavimas"

Instaliuoti SATA tvarkykles po Windows XP instaliavimo!!!
Prieš BIOS nustatymų keitimą (būdas 1 - atgal - iš Compatible į Enhanced) reikia:

 • - parsisiųsti, išskleisti archyvą ir paleisti SATA driver'į 7kim06ww Asus noutbukams tik su Intel plokšte - patikrinti ar atitinka jūsų plokštė;
 • - po draiverio instaliavimo einame C:\DRIVERS\WIN\IMSM\PREPARE ir du kartus spaudžiame failą Install.cmd;
 • - perkrauname kompą, spaudžiame F2, įeiname į BIOS ir keičiame Compatible į Enhanced - žiūrėti būdas 1;
 • - kompiuteris persikrauna ir išmeta langą, kad surado - Found New Hardware Wizards, parenkame No, not this time, paskui Next, vėl parenkame Install from a list or specific location (Advanced), ir toliau Next, vėl parenkame Search for the best driver in these locations - spaudžiame browse - surandame ir pažymime katalogą IMSM - kelias iki jo C:\DRIVERS\WIN\IMSM ir Next - tvarkyklė įdiegta - Finish. Kompiuteris norės persikrauti - Yes.

SATA įjungimas spartina duomenų apsikeitimą tarp motininės plokštės ir kietojo disko

Windows 7, Vista keitimas į Windows XP, SATA draiverių integravimas, išjungimas, įdiegimas, paieška.

Paeška
Kalendorius
«  June 2019  »
SuMoTuWeThFrSa
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
Musų Arhyvai
Svetaines draugai
 • Create a free website
 • Zombieland.v4.lt
 • Free Online Games
 • Video Tutorials
 • All HTML Tags
 • Browser Kits
 • Powered by www.Windows.tut.lt © 2019 Make a free website with uCoz
  IP